Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 21/6/2018

0
15821
Advertisement

Ngày 21/6/2018, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 19/6/2018