Trang chủ Giá cao su Việt Nam Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 20/6/2018

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 20/6/2018

0
804
Tháng 7/2018 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,950.65 175.38
SVR L 36,945.52 162.18
SVR 5 30,438.07 133.62
SVR GP 30,272.34 132.89
SVR 10 29,874.60 131.14
SVR 20 29,764.12 130.66
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=22.780 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN