Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 25/5 đến 31/5/2018

0
263
Advertisement

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2018

Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã G.H
Cao su thiên nhiên SVR10=3780 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1365 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN TAN 1403,6 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 (100% cao su tự nhiên) &LA TAN 1405,51 CUA KHAU QUOC TE BO Y (KON TUM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR10=6300 bành ( hàng đồng nhất 33.333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1415 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1623,6 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1692,48 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20’&VN TAN 1650 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN TAN 1575 CANG ICD PHUOCLONG 3 FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1897 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN TAN 1785 ICD TRANSIMEX SG FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1663,29 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR-3L.( 35KG/BAG)&VN TAN 1836,3 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su Thiên Nhiên sơ chế ( đã định chuẩn kỹ thuật ) SVR3L Đóng đồng nhất 1.260kg/ kiện, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1515 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L, hàng đóng đồng nhất 33.333 kg/bành&VN TAN 1530 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐÓNG TRONG 48 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO MỎNG)&VN TAN 1496,488 ICD TRANSIMEX SG FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20’&VN TAN 1500 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên) &LA TAN 1510 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.& TAN 1685 XNK TAY NAM FOB
Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 3L ( Đã sơ chế, hàng đóng đồng nhất trọng lượng tịnh 1260 kg/kiện)&VN TAN 1495 CANG CAT LAI (HCM) FCA

Nguồn: VITIC