Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 15/5/2018

0
6749
Advertisement

Ngày 15/5/2018, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 14/5/2018