Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 20/4 đến ngày 26/4/2018

0
368
Advertisement

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 20/4 đến ngày 26/4/2018

Mặt hàng ĐVT Giá Cửa khẩu Mã G.H
Cao su thiên nhiên SVR10=1260 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1310 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1520,5 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su thiên nhiên SVR10=6300 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1300 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR10 – đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1380 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10&VN TAN 1350 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10(NATURAL RUBBER SVR 10) hàng đóng đồng nhất 35Kg/bành, tổng: 1.152 bành/32 pallet, đóng trong 02 cont 20′,NW=40,320Kg, GW=43,200Kg&VN TAN 1360 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1511 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 5S (0077-D).&VN TAN 1677,439 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1710,94 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1709,94 CTY PHUC LONG ICD FCA
CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35KG(QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60&VN TAN 1641,488 CT KV M.NAM SOTRANS FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1843,87 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su Thiên Nhiên sơ chế ( đã định chuẩn kỹ thuật ) SVRCV60 Đóng đồng nhất 1.260kg/ kiện, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1660 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV 60 (CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT TSNR)&VN TAN 1666,91 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tư nhiên đa định chuân ky thuât dang banh SVR CV60 ( Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs) &VN TAN 1630,764 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên) TAN 1610 CTY SX XNK TAY NAM FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 64 PALLETS = 80.64 TẤN = 4 x 20’&VN TAN 1605 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L, Hàng đóng gói 33.333kg/bành: Tổng cộng : 1260 bành&VN TAN 1470 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1575 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1600 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên RSS 3 ( Natural rubber RSS 3) , hàng đã được định hình kỹ thuật , đóng hàng đồng nhất 33.33 kgs/ bành, hàng SX tại VN , hàng mới 100%&VN TAN 1510 CANG CAT LAI (HCM) FOB

Nguồn: VITIC