Tháng 4, Việt Nam xuất khẩu 63 nghìn tấn cao su, đạt 91 triệu USD, tăng 7,6% về lượng nhưng giảm 21,4% giá trị so với cùng kỳ

0
381
Advertisement

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 4/2018 ước đạt 63 nghìn tấn với giá trị đạt 91 triệu USD. Với ước tính này, khối lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 324 nghìn tấn và 476 triệu USD, tăng 7,6% về khối lượng nhưng giảm 21,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 2018 đạt 1.478 USD/tấn, giảm 27,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Trung Quốc, Ấn Độ, và Malaysia là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018, chiếm thị phần lần lượt là 56,2%, 7,9% và 5,2%. Các thị trường có giá trị xuất khẩu cao su trong 3 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh là Ấn Độ (gấp 3,5 lần) và Indonesia (20,8%).

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 3 NĂM 2018

Tháng 4, Việt Nam xuất khẩu 63 nghìn tấn cao su, đạt 91 triệu USD, tăng 7,6% về lượng nhưng giảm 21,4% giá trị so với cùng kỳ

Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 4/2018 ước đạt 41 nghìn tấn với giá trị đạt 76 triệu USD. Tổng khối lượng và giá trị cao su nhập khẩu 4 tháng đầu năm đạt 190 nghìn tấn với giá trị 340 triệu USD, tăng 21,9% về khối lượng nhưng lại giảm 2,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

 Bốn thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu trong 3 tháng đầu năm 2018 là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Campuchia chiếm 53,1% thị phần. Trong 3 tháng đầu năm 2018, giá trị cao su ở một số thị trường nhập khẩu chính giảm. Trong đó, thị trường có giá trị nhập khẩu giảm mạnh nhất là thị trường Hoa Kỳ với mức giảm là 30%, tiếp đến là thị trường Campuchia (-15,1%) và thị trường Hàn Quốc (-13,2%). Ngược lại, một số thị trường có giá trị nhập khẩu tăng. Trong đó, thị trường có giá trị nhập khẩu trưởng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2017 là Malaixia (+72,2%), Trung Quốc (+0,4%) và Thái Lan (+7,9%).

NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 3 NĂM 2018

Tháng 4, Việt Nam xuất khẩu 63 nghìn tấn cao su, đạt 91 triệu USD, tăng 7,6% về lượng nhưng giảm 21,4% giá trị so với cùng kỳ

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ NN&PTNT