Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 6 đến 12/4/2018

0
274
Advertisement

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 6/4 đến ngày 12/4/2018

Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã G.H
Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 10. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN TAN 1550 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 3.150 bành, 33,33kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1325 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (NSR) SVR10 – đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1585 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1481,4799 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 20- hàng mới 100%&VN KG 1,72 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN TAN 1750 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 50 , xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN TAN 1785 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1710,5 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.& TAN 1735 XNK TAY NAM FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1666,9102 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1868,22 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35KG(QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV50&VN TAN 1682,4801 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1550,53 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1706,5699 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1691 CANG VICT FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVRCV60, XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLETS.TỔNG CỘNG: 32 PALLETS = 40.32 TẤN = 2 x 20’&VN TAN 1630 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT TSNR)&VN TAN 1595 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR3L, đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kg/bành, hàng mới 100%.&VN TAN 1640 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1605 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.20 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS= 96 TẤN = 5 x 20’&VN TAN 1620 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)&VN TAN 1550 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1720 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN TAN 1665,7099 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao Su tự nhiên được định chuẩn kỹ thuật SVR 3L. Hàng mới đồng nhất 100%. Bành 35kg. Tổng cộng 1152 bành được đóng trong 32 pallets gỗ.&VN TAN 1,61 CANG CAT LAI (HCM) FOB

Theo Vinanet