Cao su Hòa Bình ước lãi ròng 2018 chỉ hơn 5 tỷ đồng

0
106
Advertisement

Do Cao su Hòa Bình dự trù chi phí lên tới 140 tỷ nên lợi nhuận sau thuế của HRC chỉ còn hơn 5 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (Mã: HRC) thống nhất trình cổ đông một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2018.

Theo đó, diện tích cao su kiến thiến cơ bản ước đạt hơn 3.148,5 ha, diện tích cao su khai thác khoảng 1.912 ha; năng suất 1,36 tấn/ha, sản lượng cao su khai thác đạt 2.600 tấn. Tổng sản lượng chế biến đạt 4.900 tấn. Trong khi tiêu thụ khoảng 3.800 tấn.

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cao su đạt gần 144 tỷ đồng, chiếm 98% tổng doanh thu. Tuy nhiên, Cao su Hòa Bình cũng dự trù chi phí lên tới 140 tỷ. Do đó, lợi nhuận sau thuế của HRC chỉ còn hơn 5 tỷ đồng.

Công ty cũng dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư lên tới 34,4 tỷ đồng, trong đó chi hoạt động xây lắp 14,3 tỷ đồng, trả lãi vay hơn 14 tỷ đồng, còn lại để mua sắm trang thiết bị.

Cao su Hòa Bình ước lãi ròng 2018 chỉ hơn 5 tỷ đồng

Diễn biến cổ phiếu HRC trong 3 tháng qua. (Nguồn: VNDirect)

Nhật Huyền

Theo Kinh tế & Tiêu dùng