Hưởng lợi từ việc áp thuế lên săm lốp Trung Quốc, Casumina kỳ vọng lợi nhuận 2018 tăng 53%

0
322
Advertisement

Năm 2018, Casumina kỳ vọng doanh thu từ hoạt động xuất khẩu tăng 48% và lợi nhuận trước thuế tăng tới 53% so với năm trước nhờ các nước khu vực Nam Mỹ, Ấn Độ,… áp thuế chống bán phá giá đối sản phẩm săm lốp xe sản xuất tại Trung Quốc.

Theo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên của Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina – Mã: CSM), năm 2018, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 53%, từ gần 69 tỷ đồng năm 2017 lên hơn 105 tỷ đồng.

Doanh thu dự kiến đạt gần 3.800 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2017. Trong đó, doanh thu từ thị trường trong nước được dự đoán sẽ giảm 7% nhưng doanh thu xuất khẩu dự kiến sẽ tăng 48%, từ gần 950 tỷ đồng lên hơn 1.400 tỷ đồng.

Một trong những yếu tố thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của công ty trong năm nay là việc các nước khu vực Nam Mỹ, Ấn Độ,… áp thuế chống bán phá giá đối sản phẩm săm lốp xe sản xuất tại Trung Quốc, tạo cơ hội cho Casumina tiếp cận với các khách hàng tiềm năng với sản lượng rất lớn.

Lưu bản nháp tự động

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Casumina (Nguồn: Casumina)

Mặt hàng công ty dự kiến có tỷ lệ tăng sản lượng lớn nhất là lốp PCR. Năm 2017, công ty sản xuất được 230.000 chiếc, trong đó đã xuất khẩu 225.000 chiếc, và kỳ vọng năm nay sẽ sản xuất được 840.000 chiếc, cao gấp 2,65 lần so với năm trước. Đây là nhóm sản phẩm chiến lược mà Casumina cung cấp cho đối tác TireCo của Mỹ.

Một trong những yếu tố bất lợi mà Casumina gặp phải trong năm 2017 và dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2018 là tình trạng thiếu lao động. Nhiều lao động nghỉ việc trong khi việc tuyển người thay thế gặp nhiều khó khăn do thu nhập của Công ty không còn hấp dẫn và vướng mắc bởi các quy chế, quy định về tiền lương của Nhà Nước.

Tình trạng thiếu lao động này có khả năng sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng thực hiện đồng thời hai dự án đầu tư mang tính dài hạn của Casumina là sản xuất lốp TBR và PCR.

Theo báo cáo, thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2016 là 8,54 triệu đồng/người/tháng, kế hoạch trong năm 2017 thu nhập giảm nhẹ xuống còn 8,47 triệu đồng nhưng thực tế đã giảm 11% xuống còn 7,57 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2018, công ty đặt kế hoạch đưa thu nhập bình quân người lao động lên mức 8,47 triệu đồng như mục tiêu đã đề ra năm 2017.

Kiên Dương

Theo Kinh tế & Tiêu dùng