Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 11/4/2018

0
5388
Advertisement

Ngày 11/4/2018, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 17/01/2018