Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2018

0
177
Advertisement

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2018

Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã G.H
Cao su Thiên Nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật ) SVR10 Đóng đồng nhất 33.33kg/ kiện, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1467 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10. Đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất : 1260 kg/kiện. Số kiện : 32 kiện (02 container x 20= 32 kiện).&VN TAN 1505,78 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1544,8 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 5.760 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1470 ICD T.CANG LONG BINH FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1541,7699 CANG ICD PHUOCLONG 3 FCA
Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 10 (đã sơ chế, hàng đóng đồng nhất trọng lượng tịnh 1.260 kg/kiện)&VN TAN 1505,78 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR20 ( đã định chuẫn kỹ thuật), mới 100%&VN TAN 1510 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1571,77 CTY PHUC LONG ICD FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1868 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.& TAN 1720 XNK TAY NAM FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35 KG(QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV50&VN TAN 1682,4801 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVRCV60&VN TAN 1615,7999 CANG ICD PHUOCLONG 3 FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1852,2199 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.& TAN 1680 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 16 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO MỎNG)&VN TAN 1690 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1699,9399 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L (CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR)&VN TAN 1595 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L. Đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất : 1260 kg/kiện. Số kiện : 32 kiện (02 container x 20= 32 kiện).&VN TAN 1595 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên SVR 3L&VN TAN 1618 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên SVR 3L ( đã định chuẩn kỹ thuật), hàng mới 100%&VN TAN 1520 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM. MỚI 100%& TAN 1699 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR3L Đóng đồng nhất 33.33 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1595,9523 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1674,78 CANG CAT LAI (HCM) FCA

Nguồn: VITIC