Trang chủ Giá cao su Việt Nam Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 2/3 đến ngày 8/3/2018

Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 2/3 đến ngày 8/3/2018

0
309

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 2/3 đến ngày 8/3/2018

Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã G.H
CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 2.304 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1460 ICD T.CANG LONG BINH FOB
CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 32 kiện = 1.152 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1450 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR 10 &VN TAN 1625 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&VN TAN 1360 ICD TRANSIMEX SG FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN TAN 1513,6 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 10; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20’&VN TAN 1580 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 20 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1511,93 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ DỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN TAN 1863,4 CONG TY CP PHUC LONG FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1739,09 XNK TAY NAM FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1862,22 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su Thiên Nhiên sơ chế ( đã định chuẩn kỹ thuật ) SVRCV60 Đóng đồng nhất 1.260kg/ kiện, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1700 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN TAN 1735 CT KV M.NAM SOTRANS FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1870 CANG VICT FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.& TAN 1715 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1721,77 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1755,09 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 3L. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN TAN 1555 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1724,94 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 CV60&VN TAN 1590 CT KV M.NAM SOTRANS FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1595 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L đóng gói đồng nhất 33.33kg. Tổng cộng 96 kiện.&VN TAN 1530 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định chuẩn kỹ thuật ) SVR5 Đóng đồng nhất 1.200 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1580 CANG CAT LAI (HCM) FOB

Nguồn: VITIC

 

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN