Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 26/1 đến ngày 31/1/2018

0
351

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 26/1 đến ngày 31/1/2018

Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã G/H
CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỷ thuật ), tổng cộng : 9.450 bành, 33,33kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1385 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR10 =2520 bành ( hàng đồng nhất 33.333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1410 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỷ thuật ), tổng cộng : 80 kiện = 2.880 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1435 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10, ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT, ĐÃ QUA SƠ CHẾ, ĐỰOC ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT TRONG 96 PALLET NHỰA (6 X 20)&VN TAN 1490 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR 10 &VN TAN 1605 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 3.456 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1435 ICD T.CANG LONG BINH FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV50 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ DỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN TAN 1755,54 CONG TY CP PHUC LONG FOB
Cao su thiên nhiên SVR CV60 ( đã định chuẫn kỹ thuật), mới 100%&VN TAN 1545 ICD TRANSIMEX SG FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1711,5 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1600 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 48 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO MỎNG)&VN TAN 1767,7347 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVRCV60 – đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1580 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR CV60, đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 35kg/bành, hàng mới 1005.&VN TAN 1630 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN TAN 1635 TNHH XNK TAY NAM FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN TAN 1615 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1843 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1551,5299 TP.HCM ICD TRANSIMEX FCA
CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV50, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 16 PALLET NHỰA ĐẾ GỖ BAO DÀY)&VN TAN 1901,488 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN SVR 3L. HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1260 KGS/ KIỆN&VN TAN 1540 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – đóng đồng nhất 1200 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1550 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR 3L. (Hàng đóng đồng nhất trong pallet, trọng lượng tịnh 1200 kg/ pallet, mỗi bành 33,33 Kgs)&VN TAN 1535 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT(TSNR) SVR 3L .Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN TAN 1635,2999 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1565 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L, Hàng đóng gói 33.333kg/bành: Tổng cộng : 1260 bành&VN TAN 1530 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 (100% cao su tự nhiên) &VN TAN 1440 CTY SX XNK TAY NAM FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên) TAN 1650 CTY SX XNK TAY NAM FOB

Nguồn: VITIC