Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 19 đến ngày 25/1/2018

0
257
Advertisement

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 19 đến ngày 25/1/2018

Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã G/H
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10, ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (33.33 KGS/ 1 BÀNH, 600 BALES/ CONTAINER 20”).&VN TAN 1395 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su thiên nhiên SVR10 =6300 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1355 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR10, Hàng đóng gói đồng nhất 33.33kg/bành.Tổng cộng : 12600 bành&VN TAN 1390 TNHH XNK TAY NAM FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&VN TAN 1370 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 80 PALLET NHỰA ĐẾ GỖ BAO THƯỜNG)&VN TAN 1696,984 ICD TRANSIMEX SG FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN TAN 1608 CT KV M.NAM SOTRANS FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60&VN TAN 1560 TNHH XNK TAY NAM FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV50 &VN TAN 1522,5 CANG ICD PHUOCLONG 3 FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35 KG ( QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60&VN TAN 1638,607 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT(TSNR) SVR CV 60 .Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN TAN 1641,4 TNHH XNK TAY NAM FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1711,5 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – đóng đồng nhất 33.333 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1510 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN SVR 3L. HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1200 KGS/ KIỆN&VN TAN 1535 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên được định chuẩn kỹ thuật SVR 3L. Hàng mới đồng nhất 100%. Bành 35kg. Tổng cộng 3600 bành.&VN TAN 1564,96 KHO CONG TY TNHH CAO SU MINH TAN FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên) TAN 1680 CTY SX XNK TAY NAM FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1618,39 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 48 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO MỎNG)&VN TAN 1646,984 ICD TRANSIMEX SG FOB

Nguồn: VITIC