Trang chủ Giá cao su Việt Nam Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 26/1/2018

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 26/1/2018

0
1194
Tháng 02/2018 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 43,977.20 193.90
SVR L 42,800.22 188.71
SVR 5 34,715.37 153.07
SVR GP 34,550.37 152.34
SVR 10 34,143.38 150.54
SVR 20 34,033.38 150.06
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=22.680 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN