Năm 2017 lãi ròng tăng gấp đôi cùng kỳ, Cao su Tây Ninh lên kế hoạch cắt giảm lợi nhuận năm 2018

0
335
Advertisement

Kết thúc năm 2017, Cao su Tây Ninh đạt tăng trưởng lợi nhuận đột biến nhờ thanh lý tài sản với hơn 142 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm trước. EPS đạt 4.883 đồng. Năm 2018, công ty dự tính giảm sản lượng khai thác, cắt giảm lợi nhuận.

CTCP Cao su Tây Ninh (Mã: TRC) công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Theo đó, sản lượng khai thác đạt hơn 9.800 tấn với nâng suất 2,14 tấn/ha. Sản lượng chế biến hơn 14.800 tấn và sản lượng tiêu thụ gần 9.500 tấn.

Năm 2017 lãi ròng tăng gấp đôi cùng kỳ, Cao su Tây Ninh lên kế hoạch cắt giảm lợi nhuận năm 2018

CTCP Cao su Tây Ninh (ảnh minh họa)

Doanh thu thuần trong quý IV/2017 đạt hơn 132,5 tỷ đồng, giảm 12% so với quý IV/2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 53 tỷ đồng, tăng 69%.

Lũy kế 12 tháng năm 2017, doanh thu thuần đạt 405,3 tỷ đồng, tăng gần 16% so với năm 2016. Các chi phí lãi vay, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng trong năm 2017.

Đặc biệt, khoản mục thu nhập khác với chủ yếu là khoản thanh lý tài sản cổ định của TRC đạt hơn 74 tỷ đồng, tăng gần 106%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 142,2 tỷ đồng, tăng 104%.

Năm 2018, TRC đặt mục tiêu sản lượng khai thác đạt 8.700 tấn, giảm 12% so với thực hiện năm 2017. Sản lượng chế biến hơn 12.700 tấn, giảm 14,5%, sản lượng chế biến hơn 11.700 tấn, tăng 24% so với thực hiện năm trước.

Tổng doanh thu theo kế hoạch 2018 đạt gần 498 tỷ đồng, tăng gần 23% so với thực hiện năm 2017 và lợi nhuận trước thuế hơn 113 tỷ đồng, giảm 32,5%.

Năm 2017 lãi ròng tăng gấp đôi cùng kỳ, Cao su Tây Ninh lên kế hoạch cắt giảm lợi nhuận năm 2018

Nguồn: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Đối với dự án Công ty Tây Ninh Siêm Rệp Phát triển Cao su tại Campuchia đặt mục tiêu trồng, khai thác hơn 6,4 triệu ha cao su với tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.360 tỷ đồng. Trong đó, vốn công ty mẹ hơn 952 tỷ đồng, vốn vay hơn 408 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị TRC thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/4/2018.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu TRC đạt 31.450 đồng/cp. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, TRC giao dịch biến động trong 4 tháng đầu năm 2017 và có xu hướng tăng sau đó khoảng 20%.

Năm 2017 lãi ròng tăng gấp đôi cùng kỳ, Cao su Tây Ninh lên kế hoạch cắt giảm lợi nhuận năm 2018

Diễn biến giá cổ phiếu TRC tính từ đầu năm 2017 đến nay (nguồn: VNDirect)

Minh Đăng

Theo Kinh tế & Tiêu dùng