Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 8/12 đến ngày 14/12/2017

0
333
Advertisement

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 8/12 đến ngày 14/12/2017

Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã G.H
CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 1.152 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1872 ICD T.CANG LONG BINH FOB
Cao su thiên nhiên đã qua định chuẩn về kỹ thuật SVR10 – NATURAL RUBBER SVR10 (1 kiện tương đương 33,33 kgs)&VN TAN 1200 CANG VICT FOB
Cao su thiên nhiên SVR10=3780 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1415 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR 20 (đã định chuẩn kỹ thuật), mới 100%, xuất 16 pallet = 20.16 tấn&VN TAN 1470 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 20&VN TAN 1430 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20’&VN TAN 1560 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 (CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ DỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN TAN 1649.1 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60, ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT, ĐÃ QUA SƠ CHẾ, ĐỰOC ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT TRONG 32 PALLET NHỰA (2 X 20)&VN TAN 1545 TNHH XNK TAY NAM FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1750.5 CANG ICD PHUOCLONG 3 FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV60 . DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1680.75 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1570 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1667 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1834 CANG VICT FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVRCV60; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 32 PALLETS = 40.32 TẤN = 2 x 20’&VN TAN 1575 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV50, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐÓNG TRONG 80 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO DÀY&VN TAN 1651.696 ICD TRANSIMEX SG FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L (CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ DỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN TAN 1609.1 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN TAN 1520.09 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN TAN 1520.09 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L&VN TAN 1495 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên)&VN TAN 1500 CTY SX XNK TAY NAM FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L &VN TAN 1490 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1685.61 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.20 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 96 TẤN = 5 x 20’&VN TAN 1710 CANG CAT LAI (HCM) FOB

Nguồn: VITIC