Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 25/12/2017

0
322
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 25/12/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,100–12,200 +200
Zhejiang (East China) 12,300–12,400 +150
Shanghai (East China) 12,200 +100
Tianjin (North China) 12,000–12,150 +25
Yunnan (Southwest China) 11,900 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,100–12,200 +50
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,800–10,900 -150
Shanghai (East China) 11,600–11,700 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,300 0
Shandong (North China) 14,200 0
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,200–11,300 -150
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,200–11,300 0
SVR3L Hengshui (North China) 11,100–11,200 0
Shanghai (East China) 11,300–11,400 +100
Shandong (North China) 11,000 0
Zhejiang (East China) 11,600 +200
Guangdong (South China) 11,400–11,500 -250
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,720–1,730 -15
STR20 1,530–1,550 -15
STR20 composite 1,530–1,560 -10
Malaysia SMR20 1,520–1,530 -5
SMR20 composite 1,520–1,530 -5
Indonesia SIR20 1,510–1,520 0
SIR20 composite 1,530–1,550 -10
Vietnam SVR3L 1,470–1,490 0
SVR10 1,380–1,390 +5
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,640–1,650 +5
STR20 1,450–1,460 +10
STR20 composite 1,440 -10
Malaysia SMR20 1,430–1,440 0
SMR20 composite 1,440 -10
Indonesia SIR20 1,470 0

Nguồn: sci99.com