Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 01/12 đến ngày 7/12/2017

0
277
Advertisement

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 01/12 đến ngày 7/12/2017

Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã G.H
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10&VN TAN 1460 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR10 – đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1480 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1450,59 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 10 ( đã sơ chế, hàng đóng đồng nhất trọng lượng tịnh 1.260 kg/ kiện)&VN TAN 1453,09 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10, ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT, ĐÃ QUA SƠ CHẾ, ĐỰOC ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT TRONG 32 PALLET NHỰA (2 X 20)&VN TAN 1459,48 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR10 =5040 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1370 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35 KG( QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60&VN TAN 1631,49 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1661 XNK TAY NAM FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60&VN TAN 1520 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV60 . DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1490,75 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 96 PALLETS = 120.96 TẤN = 6 x 20’&VN TAN 1555 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35 KG(QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60&VN TAN 1581,49 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV50 &VN TAN 1610 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 50 , xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN TAN 1680 CT KV M.NAM SOTRANS FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60 , xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN TAN 1620 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1679,18 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV50&VN TAN 1520,09 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 3L. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN TAN 1565 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – đóng đồng nhất 1200 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1530 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L&VN TAN 1500 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.20 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 96 TẤN = 5 x 20’&VN TAN 1780 CANG CAT LAI (HCM) FOB

Nguồn:VITIC