Cao su Phú Riềng ước lãi cả năm trên 465 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch

0
309
Advertisement

Tổng doanh thu Cao su Phú Riêng ước trên 1.720 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước trên 465 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch.

Theo ước tính của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng (Công ty cao su Phú Riềng), tính đén 31/12, Công ty thực hiện 25.700 tấn mủ, vượt 2.700 tấn so với chỉ tiêu kế hoạch, vượt khoảng 12% kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) giao.

Tổng sản lượng tiêu thụ cả năm trên 36.000 tấn (khoảng 10.000 tấn thu mua cao su tư nhân); giá bán bình quân cả năm dự kiến trên 39,5 triệu đồng/tấn; giá thành 31 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu ước trên 1.720 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước trên 465 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch; nộp ngân sách trên 110 tỷ đồng, đạt trên 105% kế hoạch.

Cao su Phú Riềng ước lãi cả năm trên 465 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch

Tính đến ngày 30/11, Cao su Phú Riềng đã hoàn thành khai thác 23.031 tấn mủ, đạt 101% kế hoạch năm.

Công ty cho hay, năng suất vườn cây bình quân đạt 2,34 tấn/ha, trong đó Nông trường Minh Hưng đạt năng suất cao nhất VRG là 2,8 tấn/ha; 3 nông trường năng suất trên 2,5 tấn/ha; hàm lượng DRC bình quân của công ty đạt trên 33%, mủ nước loại 1 đạt trên 99%.

Ánh Dương

Theo Kinh tế & Tiêu dùng