Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 15/11 giảm hơn 3%

0
609
Advertisement

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 15/11 giảm hơn 3%, chịu áp lực bởi giá cao su qua đêm tại Trung Quốc suy giảm.

Giá cao su tại TOCOM lúc 12 giờ ngày 15/11/2017 (giờ Hà Nội)

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 15/11 giảm hơn 3%

Yếu tố cơ bản

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 4 giảm 5,4 yên, hoặc 2,7%, xuống còn 196,6 yên/kg, sau khi giảm xuống còn 195 yên/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm giảm 5,2%.

Sản lượng cao su tổng hợp Trung Quốc trong tháng 9 giảm 8,2%, xuống còn 504.000 tấn. Sản lượng cao su trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 4,32 triệu tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin tức thị trường

Giá dầu Mỹ giảm hơn 1% sau khi dự trữ bất ngờ tăng.

Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 113,4 yên so với khoảng 113,44 yên ngày thứ ba (14/11).

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,7%.

Giá đồng kết thúc ngày thứ ba (14/11) giảm 2%, xuống còn 6.759 USD/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 14/11

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá đóng cửa
17-Dec 159 159,7 156 156,9
18-Jan 158 159 158 159,7
18-Feb 161,9 161,9 161,9 163,2
18-Mar 166,9 166,9 166,9 168,9
18-Apr 173,2 173,2 172,2 172,6
18-May 178 178 175 177,2
18-Jun 178,5 178,5 177 179,5
18-Sep 177 177 177 179,9
18-Nov 177 177 177 179,4

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá đóng cửa
17-Dec 144,9 144,9 142,6 143,7
18-Jan 146,5 146,5 144,6 145,6
18-Feb 148,5 148,5 146,5 147,3
18-Mar 149,5 149,5 148,1 148,9
18-Apr 151,5 151,5 149,9 150,4
18-May 153,2 153,4 151,2 151,8
18-Jun 152,7 153,5 152,2 152,7
Jul-18 153,5 154,1 152,8 153,2
18-Aug 154,7 154,7 154,7 154,4
18-Sep 155,2 155,2 155,2 154,8

Nguồn: VITIC/Reuters