Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 27/10 đến ngày 3/11/2017

0
316

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 27/10 đến ngày 3/11/2017

Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã GH
Cao su thiên nhiên SVR10 =6300 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1380 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1485.4 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 3.456 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1455 ICD T.CANG LONG BINH FOB
Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 5S (0077-D).&VN TAN 1797.339 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60&VN TAN 1665 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1789 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60&VN TAN 1610 TNHH XNK TAY NAM FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1675.3 XNK TAY NAM FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 &VN TAN 1580 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật CV60 hàng đóng gói đồng nhất 35 kg/bành. Tổng cộng : 80 kien.&VN TAN 1630 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1853.4 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1560 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR3L Đóng đồng nhất 33.33 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1540.952 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1896.96 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR 3L&VN TAN 1575 TNHH XNK TAY NAM FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L&VN TAN 1570 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1665 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT(TSNR) SVR CV 3L .Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN TAN 1683.099 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.20 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 160 PALLETS = 192 TẤN = 10 x 20’&VN TAN 1775 CANG CAT LAI (HCM) FOB

Nguồn: VITIC

Loading...