Việt Nam xuất khẩu 95 nghìn tấn cao su, đạt giá trị 149 triệu USD trong tháng 10

0
640
Advertisement

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, tháng 10/2017, khối lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 95 nghìn tấn với giá trị đạt 149 triệu USD. Với ước tính này, khối lượng xuất khẩu cao su 10 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,05 triệu tấn và 1,77 tỷ USD, tăng 5,7% về khối lượng và tăng 40,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2017 đạt 1.697,9 USD/tấn, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm2016.

Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017, chiếm thị phần lần lượt 63,4%, 5,8% và 4,0%. Giá trị xuất khẩu cao su sang 3 thị trường này lần lượt là: 1,03 tỷ USD, tăng 66%, 93,6 triệu USD, tăng 14,7% và 64,9 triệu USD, giảm -30,8% so với cùng kỳ năm 2016.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 9 NĂM 2017

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

Việt Nam xuất khẩu 95 nghìn tấn cao su, đạt giá trị 149 triệu USD trong tháng 10

Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 10/2017 ước đạt 47 nghìn tấn với giá trị đạt 84 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu cao su 10 tháng đầu năm 2017 lên 439 nghìn tấn và 887 triệu USD, tăng 28,4% về khối lượng và tăng 68,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Bốn thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu trong 9 tháng đầu năm 2017 là Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia và Thái Lan chiếm 55,1% thị phần. Trong 9 tháng đầu năm 2017, giá trị cao su ở tất cả các thị trường nhập khẩu đều tăng. Trong đó, thị trường có giá trị tăng trưởng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2016 là thị trường Indonesia (tăng hơn 2,8 lần), tiếp đến là thị trường Nga (tăng hơn 2,1 lần) và thị trường Thái Lan (tăng hơn 2,1 lần). Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2017 mặc dù khối lượng nhập khẩu cao su từ thị trường Malaixia giảm 12,7% nhưng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này lại tăng 49,1% so với cùng kỳ năm 2016.

NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 9 NĂM 2017

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

Việt Nam xuất khẩu 95 nghìn tấn cao su, đạt giá trị 149 triệu USD trong tháng 10