Giới thiệu quy trình kỹ thuật điều chỉnh bổ sung 2017

0
669

Ngày 25/7, HĐTV VRG ban hành “Quy trình  kỹ thuật điều chỉnh bổ sung 2017”, là quy trình bổ sung cho “Quy trình kỹ thuật cây cao su” được VRG ban hành năm 2012 (QTKT – 2012) và “Quy trình phát triển cao su vùng ảnh hưởng gió bão khu vực Duyên hải miền Trung” được VRG ban hành năm 2013 và Quy trình kỹ thuật điều chỉnh bổ sung năm 2014” (QTKT  -2014). Tạp chí CSVN trích giới thiệu một số điều chỉnh, bổ sung quan trọng trong quy trình.

Giới thiệu quy trình kỹ thuật điều chỉnh bổ sung 2017

Ảnh: Vũ Phong

Các quy định về cày trên vườn cây KTCB

Để giảm xói mòn, rửa trôi, chống thoái hóa đất trồng, khuyến cáo hạn chế việc cày xới trên  vườn cây KTCB, đặc biệt là các vùng khô hạn, đất cát, đất laterit, đất dốc. Trong trường hợp áp dụng biện pháp cày, phải đảm bảo các yêu cầu: Chỉ thực hiện cho vườn cây năm 1 – 2 – 3 và trên đất bằng, không cày trên đất có độ dốc bình quân trên 10º; Cày nông, không cày sâu làm đứt rễ cây cao su, khoảng cách đường cày cách gốc cao su tối thiểu 1m ( năm TCTM và năm 2) và 1,5m (năm thứ 3); Các trường hợp cày trên vườn cây sau năm thứ 3 phải có ý kiến chấp thuận của VRG.

Tiêu chí đánh giá vườn cây KTCB chất lượng kém ngưng đầu tư

Để  tránh lãng  phí  khi  đầu tư cho các diện tích cao su không hiệu quả, việc kiểm tra rà soát đánh giá chất lượng vườn cây  phải được thực hiện hàng năm, đặc biệt tại các diện tích có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu giới hạn thuộc các khu vực MNPB, DHMT, Lào, Campuchia và một số nơi có yếu tố đặc thù của khu vực Đông Nam bộ. Chủ tịch HĐTV/HĐQT và TGĐ công ty chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát, báo cáo Tập đoàn và đề xuất phương án xử lý.

Trong quá trình kiểm tra, rà soát nếu vườn cây thuộc vào các nhóm sau thì đề xuất Tập đoàn biện pháp xử lý thích hợp (theo điều 8): Thanh lý, chuyển sang chăm sóc tối thiểu hoặc quảng canh.

Vườn cây chất lượng kém và đất trồng giới hạn không thể cải tạo, đất hạng IVb; Vườn cây KTCB ≤ 5 tuổi có mật độ < 250 cây/ha; Vườn cây có mức độ sinh trưởng hụt > 2 năm (lấy thời gian KTCB theo 3 hạng đất: hạng I – 6 năm, hạng II – 7 năm, hạng III – 8 năm); Vườn cây có mức độ tăng vanh liên tục trong 3 năm < 3,5 cm/ năm; Vườn cây manh mún, nhỏ lẻ, không có đường đi lại chăm sóc.

Biện pháp xử lý cho vườn cây KTCB giới hạn đầu tư chăm sóc

Vườn cây thanh hoặc chuyển đổi

Đối tượng áp dụng: Vườn cây KTCB  chất  lượng kém được xác định không hiệu quả (do các nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan) phải thanh lý và vườn cây KTCB bình thường nhưng phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang hình thức khác.

Biện pháp áp dụng: Chỉ làm cỏ chống cháy (từ 1 – 2 lần/năm tùy điều kiện cụ thể) có thể thực hiện làm đường ngăn lửa, bọc biên cách ly để giảm chi phí.

Vườn cây chăm sóc quảng canh

Đối tượng áp dụng: Vườn cây KTCB chất lượng hạn chế, sinh trưởng kém hoặc mật độ cây hữu hiệu còn lại thấp (mật độ cây hữu hiệu < 250 cây/ha) nhưng đánh giá có khả năng khai thác và cho sản lượng mủ.

Các biện pháp được áp dụng: Chỉ làm cỏ chống cháy từ 1 – 2 lần/năm tùy điều kiện cụ thể; Nếu các đơn vị xét thấy việc sử dụng phân bón hay phun trị bệnh hoặc các biện pháp thâm canh khác mà mang lại hiệu quả thì công ty cần có phương án trình về Tập đoàn.

Vườn cây KTCB kéo dài

Áp dụng cho các vườn cây đủ điều kiện mở cạo nhưng chưa mở cạo, vườn cây chưa đủ điều kiện mở cạo và đã hết thời gian KTCB theo quy định (6 năm đất hạng I, 7 năm đất hạng II và 8 năm đất hạng III), kế hoạch kéo dài thêm một thời gian nhất định (1-2 năm) và sẽ đưa vào khai thác hiệu quả.

Các biện pháp chăm sóc: Phòng trị bệnh và chống cháy: Thực hiện như vườn cây bình thường, làm cỏ luồng 1 lần/năm. Phân bón: Ngưng sử dụng, trường hợp đơn vị xét thấy việc sử dụng phân bón hoặc các biện pháp cải tạo khác mà mang lại hiệu quả thì cần có phương án trình về Tập đoàn (Ban QLKT) xem xét giải quyết.

Áp dụng các biện pháp ngoài quy trình cho vườn cây KTCB

Các biện pháp chăm sóc vườn cây chưa có trong quy trình như hố phụ, hố đa năng, cày cải tạo đất, chế độ và chủng loại phân bón… có thể được áp dụng trên các vườn cây có đặc thù riêng khi đơn vị có phương án kỹ thuật được Tập đoàn chấp thuận.

Tiêu chuẩn tăng vanh trong thời kỳ KTCB tại một số khu vực cao trình đã trồng (bổ sung điều 75 QTKT 2012)

Áp dụng cho một số khu vực cao su đã trồng trên cao trình ≥ 650m

Khu vực < 650 m tiêu chuẩn vanh theo phân hạng đất, như QTKT 2012.

Tạo tán vườn cây KTCB (bổ sung điều 93 QTKT 2012) Thực hiện với giống chậm phân cành, những vườn cây không phân cành ở độ cao từ 3m trở lên vào năm thứ 2 hoặc thứ 3, thì tiến hành cắt ngọn để tạo tán. Thời điểm tạo tán: Cắt ngọn tạo tán khi cây có tầng lá trên cùng vượt chiều cao định hình tán. Riêng vùng Tây Bắc và Bắc Trung bộ cắt ngọn tạo tán trong vụ  Xuân.

Tạo tán cho cành thứ cấp: Cành cấp 1 vào thời điểm 1 năm sau khi tạo tán lần thứ nhất cách thân chính 0,5 – 0,6 m và chừa lại 2 chồi/cành với kỹ thuật tương tự tạo tán lần 1. Đối với vườn cây KTCB bộ tán ít phát triển (cành cấp 2 ít và cách thân chính >1m) tiến hành cắt bổ sung tỉa cành và tạo tán thứ cấp theo cách như trên.

Giới thiệu quy trình kỹ thuật điều chỉnh bổ sung 2017

Ảnh: Tùng Châu

Tỉa cành, mé nhánh, hạ thấp tán: Áp dụng đối với vùng trồng có nguy cơ thiệt hại do gió cao, vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp gió bão hàng năm nhằm tạo tán thấp. Tỉa bớt cành, nhánh không hữu hiệu, chừa lại 3 – 4 nhánh chính. Các cành có tán nặng, lệch, nguy cơ gãy cao có thể cắt, tỉa bớt. Khu vực đất dốc, các diện tích nặng tán có xu hướng nghiêng về phía taluy âm, tổ chức tỉa bớt phần ngọn của cành cấp 2 – 3 để giảm độ cao và độ vươn cành về phía taluy âm để phòng chống gãy đổ.

Cách thức bón phân

Đối với đất bằng: Từ năm 1 đến năm 2: Cuốc rãnh hình vành khăn hoặc cuốc lỗ xung quanh, cách gốc cây cao su 30 – 80 cm theo hình chiếu của tán lá. Từ năm thứ 3 trở đi, khuyến khích bón phân bằng máy, rạch rãnh bón và lấp phân. Đối với đất dốc >10º và các khu vực trồng trên đường đồng mức: Từ năm 1 đến năm 3 cuốc rãnh hình vành khăn hoặc cuốc lỗ xung quanh, cách gốc cây cao su từ 30 đến 70 cm tùy theo năm tuổi. Từ năm thứ 4 trở đi bón phân vào rãnh bón phân giữa 2 cây cao su cách mép taluy âm khoảng 50 cm, kích thước rãnh bón phân dài 80 cm, rộng 20 cm, sâu 20 cm. Nếu có hố đa năng, bón vào hố đa năng, trước khi bón cào bớt đất lá   ra khỏi hố, rải đều phân trong hố và lấp kín bằng xác bã thực vật tại chỗ.

Bón phân qua lá trên vườn cây TCTM (Bổ sung điều 89 QTKT 2012)

Sử dụng trong năm trồng mới, không sử dụng cho vườn cây năm 2 (trừ một số trường hợp cá biệt như vườn cây trồng vụ thu năm trước, hoặc phun cho cây trồng dặm năm 2…) không sử dụng cho khu vực có khí hậu lạnh (miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ) và các khu vực đất dốc (trồng theo hàng đồng mức)

Số lần phun: Tối đa 3 lần cho khu vực Đông Nam bộ và Campuchia, 2 lần cho các khu vực Tây Nguyên và vùng trồng vụ Xuân (khi thời tiết đã hết rét). Thời điểm phun: Lần đầu tiên phun khi cây có tầng lá ổn định, các lần phun sau cách nhau 30 ngày. Chỉ phun phân bón lá vào những ngày không mưa và có nhiệt độ ngoài trời >15ºC, phun từ 7 -10 giờ sáng. Có thể phun kết hợp với phòng trị bệnh hại. Chỉ được sử dụng các loại phân bón  lá hợp pháp, hợp chuẩn, hợp quy.

Các trường hợp điều chỉnh chế độ phân bón vô cơ trên vườn cây KTCB

Chế độ phân bón theo quy trình được điều chỉnh (giảm, ngưng hoặc tăng) trong các trường hợp sau: Có công thức bón phân theo kết quả chẩn đoán dinh dưỡng của Viện Nghiên cứu CSVN và được sự chấp thuận của Tập đoàn; Vườn cây KTCB được thiết lập thảm phủ họ đậu tốt (Kudzu, Mucuna) khuyến cáo giảm hoặc không bón phân hữu cơ, ngưng phân vô cơ hoặc giảm 50% đạm trong công thức bón; Các vườn cây thường xuyên bị ảnh hưởng bởi gió bão gây gãy cành, tét nhánh có thể điều chỉnh tán bằng cách giảm bón đạm.

Hiện trạng đất trồng và sinh trưởng vườn cây tốt có thể tạm ngưng hoặc giảm khối lượng bón, điều chỉnh tăng cho cây/diện tích hụt sinh trưởng; Theo đề xuất của Ban Quản lý Kỹ thuật hoặc Viện NCCS VN. Tất cả các vườn cây có chế độ phân bón điều chỉnh phải được đánh giá sinh trưởng định kỳ hàng năm, đánh giá tác động của việc điều chỉnh đối với vườn cây và báo cáo Tập đoàn.

T.S

Theo Tạp chí Cao su Việt Nam

Loading...