Giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 8 đến ngày 14/9/2017

0
351
Advertisement

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 8 đến ngày 14/9/2017

Mặt hàng ĐVT Giá

(USD)

Cửa khẩu Mã G.H
Cao su thiên nhiên SVR10 =2520 bành ( hàng đồng nhất 33.333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1520 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (NSR) SVR10 – đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1720 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.& TAN 1620 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ) , tổng cộng : 4.410 bành, 33,33kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1432 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR10; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/METAL PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20’&VN TAN 1610 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60&VN TAN 1630 CT KV M.NAM SOTRANS FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.& TAN 1735 CANG ICD SOTRANS FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1695 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60&VN TAN 1740 CT KV M.NAM SOTRANS FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV . DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1743.43 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV50&VN TAN 1740 CANG ICD PHUOCLONG 3 FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1935 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR 3L. (Hàng đóng đồng nhất trong pallet, trọng lượng tịnh 1200 kg/ pallet, mỗi bành 33,33 Kgs)&VN TAN 1678.14 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/METAL PALLET.TỔNG CỘNG: 240 METAL PALLETS = 302.4 TẤN = 15 x 20’&VN TAN 1595 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)&VN TAN 1650 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR 3L , xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN TAN 1650 TNHH XNK TAY NAM FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 (dạng bành 35 kg/ bành). Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam. Tổng cộng 3456 bành. GW: 124.80 tấn, NW: 120.96 tấn&VN TAN 1550 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN TAN 1803.0899 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1605 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên) TAN 1640 CTY SX XNK TAY NAM FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR3L, XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.20 TẤN/PALLETS. TỔNG CỘNG: 32 PALLETS = 38.4 TẤN = 02 x 20’&VN TAN 1700 CANG CAT LAI (HCM) FOB

Nguồn: VITIC