Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 1/9 đến 7/9/2017

0
378

Tham khảo giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 1/9 đến 7/9/2017

Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã GH
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (NSR) SVR10 – đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1760 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR10 =2520 bành ( hàng đồng nhất 33.333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1470 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su thiên nhiên SVR10 =2520 bành ( hàng đồng nhất 33.333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1520 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ) , tổng cộng : 9.450 bành, 33,33kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1500 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10&VN TAN 1480 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tư nhiên đa đinh chuân ky thuât dang banh SVR 10 ( Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs)&VN TAN 1630,764 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1721,57 XNK TAY NAM FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1933 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1630 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.& TAN 1720 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – đóng đồng nhất 33.333 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1690 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 (100% cao su tự nhiên)&VN TAN 1487,16 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L. Đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất : 1260 kg/kiện. Số kiện : 16 kiện (01 container x 20= 16 kiện).&VN TAN 1725 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT(TSNR) SVR 3L .Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN TAN 1679,4 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/METAL PALLET.TỔNG CỘNG: 160 METAL PALLETS = 201.6 TẤN = 10 x 20’&VN TAN 1595 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L, hàng đóng đồng nhất 33.333 kg/bành&VN TAN 1960,5 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 CV60&VN TAN 1600 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1665 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên) TAN 1718,3 CTY SX XNK TAY NAM FOB

Nguồn: VITIC

 

Loading...