Trang chủ Giá cao su Việt Nam Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao...

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 12/9/2017

0
2115

Ngày 12/9/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 12/9/2017

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN