Trang chủ Giá cao su thế giới Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 28/8/2017

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 28/8/2017

0
40

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 28/8/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 12,200 -100
Shanghai, East China 12,100–12,200 -150
Guangdong, South China 12,200–12,400 -50
THR barrel NR latex Shandong, North China 12,200
Shanghai, East China 12,200–12,400 -150
Zhejiang, East China 12,200–12,400 -100
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Aug 25

Aug 28

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,340(barreled), 1,260 (bulk)

1,350(barreled), 1,270 (bulk)

+10

Sri Trang

1,330(barreled), 1,250 (bulk)

Southland Rubber Co., Ltd.

1,240(bulk)

1,280(bulk)

+40

CLITETEX

THR

1,350(barreled), 1,260 (bulk)

1,350(barreled), 1,260 (bulk)

0

Betta Latex

1,350(barreled), 1,270 (bulk)

Guangken Rubber

1,300(bulk)

1,290(bulk)

-10

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,330(barreled), 1,250 (bulk)

1,350(barreled), 1,270 (bulk)

+20

Unitex

Vietnam

VRG

1,170 (bulk, private)

1,170 (bulk, private)

0

Nguồn: sci99.com

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN