Số liệu tồn kho cao su thiên nhiên tại các kho của sàn Thượng Hải (SHFE) đến ngày 7/8/2017

0
400
Advertisement

Số liệu tồn kho cao su thiên nhiên tại các kho của sàn Thượng Hải (SHFE) đến ngày 7/8/2017

SHFE NR Inventory Weekly Report
Warehouse receipt inventory Total futures inventory Available inventory
Last week This week Change Last week This week Change Last week This week Change
355,600 351,910 -3,690 382,768 383,631 +863 137,400 141,090 +3,690
Nguồn: sci99.com