Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 7/8/2017

0
1423
Advertisement

Ngày 7/8/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 7/8/2017