Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 4/8/2017

0
2632
Advertisement

Ngày 4/8/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 4/8/2017