Ấn Độ có thể áp thuế chống bán phá giá đối với cao su tổng hợp

0
290
Advertisement

Chính phủ Ấn Độ có thể áp thuế chống bán phá giá lên tới 266 USD/tấn đối với một loại cao su cụ thể, được sử dụng trong các sản phẩm như giày dép và băng tải, từ EU, Hàn Quốc và Thái Lan. Việc áp thuế chống bán phá giá được Tổng liên hiệp chống bán giá giá Directorate General of Antidumping and Allied Duties-DGAD), một cơ quan điều tra của Bộ Thương mại Ấn Độ, với mục tiêu nhằm bảo vệ các nhà sản xuất nội địa trước các nguồn nhập khẩu giá rẻ.

Ấn Độ có thể áp thuế chống bán phá giá đối với cao su tổng hợp

Theo kết quả điều tra, DGAD kết luận rằng loại cao su Styrene Butadiene thuộc các series 1.500 và 1.700 từ các nước trên đang gây áp lực mạnh lên giá cao su nội địa, tác động đến khả năng sinh lời của các nhà sản xuất nôi địa. DGAD đề xuất áp thuế chống bán phá giá để ngăn ngừa các thiệt hại cho ngành cao su nội địa. Mức thuế đề xuất là từ 26,58 – 266 USD/tấn.

Liên đoàn ngành cao su nhân tạo Ấn Độ đã đề trình kiến nghị điều tra bán phá giá. Nhập khẩu loại cao su này từ các nước này đã tăng lên 148.732 tấn trong giai đoạn từ tháng 10/2014 – 9/2015), từ mức 118.468 tấn trong năm 2012 – 13. Các nước áp thuế chống bán phá giá để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa từ sự tăng lên bất thường của luồng hàng hóa nhập khẩu. Ấn Độ cũng áp thuế chống bán phá giá lên một số sản phẩm khác như thép, vải vóc và các loại hóa chất từ nhiều nước, bao gồm Trung Quốc.

Theo Business Standard