Sản lượng cao su Ấn Độ tăng mạnh 23% trong năm tài khóa 2016-17

0
226
Advertisement

Sản xuất cao su tự nhiên tại Ấn Độ tăng mạnh 23% trong năm tài khóa 2016/17 vừa qua, theo thông tin từ ông A Ajith Kumar, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Hội đồng Cao su Ấn Độ. Trong năm 2016/17, sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ đạt 691.000 tấn, tăng từ mức sản lượng 562.000 tấn trong năm tài khóa 2015/16.

Sản lượng cao su Ấn Độ tăng mạnh 23% trong năm tài khóa 2016-17

Tiêu dùng cao su tự nhiên tại Ấn Độ cũng tăng từ 944.415 tấn trong năm 2015/16 lên 1.043.075 tấn trong năm 2016/17, tương đương mức tăng 4,9%. Trong cùng giai đoạn, năng suất khai thác cao su Ấn Độ tăng từ 1,437 tấn/ha lên 1,563 tấn/ha.

Nhập khẩu cao su tự nhiên của Ấn Độ đã tăng liên tục kể từ năm 2008/09, đạt 458.374 tấn trong năm 2015/16. Nhưng năm 2016/17, nhập khẩu cao su tự nhiên của Ấn Độ giảm lần đầu tiên kể từ năm 2008/09, với mức giảm 7% xuống còn 426.434 tấn. Xuất khẩu cao su tự nhiên của Ấn Độ năm 2016/17 đạt 20.920 tấn. Tồn kho cao su tự nhiên cả Ấn Độ tính đến hết tháng 3/2017 là 264.000 tấn.

Trong hai tháng đầu năm 2017/18, tức tháng 4 – 5/2017, sản lượng cao su tự nhiên Ấn Độ đạt 85.000 tấn, và tiêu dùng đạt 170.525 tấn. Sản xuất và tiêu dùng cao su tự nhiên Ấn Độ trong năm tài khóa 2017/18 đươc dự báo lần lượt là 800.000 tấn và 1.070.000 tấn, tương đương thâm hụt 270.000 tấn.

Theo báo cáo của International Rubber Study Group (IRSG), sản xuất cao su toàn cầu năm 2016 đạt 12,4 triệu tấn và tiêu dùng cao su toàn cầu năm 2016 là 12,6 triệu tấn. IRSG dự báo sản xuất cao su tự nhiên thế giới năm 2017 là 12,93 triệu tấn, trong khi tiêu dùng cao su tự nhiên thế giới năm 2017 được dự báo là 12,88 triệu tấn.

Trong quý 1/2017, sản xuất cao su tự nhiên toàn cầu tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2016 và tiêu dùng cao su toàn cầu tăng 4,9% trong cùng kỳ so sánh. Tâm lý tích cực đang tăng trên thị trường cao su tự nhiên bởi các chỉ báo cho thấy tiêu dùng đang tăng, chủ yếu là dựa trên các dự báo tăng trưởng kinh tế đáng khích lệ.

Hội đồng Cao su Ấn Độ đã thực hiện một vài biện pháp để tăng sản xuất cao su trong thời gian gần đây. Các biện pháp đã triển khai như khôi phục các khu vực ngừng cạo mủ trươc đây và một chương trình tương tác trên diện rộng được triển khai tại các vành đai sản xuát cao su truyền thống để phỏ biến tần suất cạo mủ thấp.

Theo The Hindu Business Line