Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 23/6 giảm khoảng 1%

0
1224
Advertisement

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 23/6 giảm khoảng 1%, hướng tới tuần giảm hơn 6% và giảm tuần thứ 4 liên tiếp trong 5 tuần.

Giá cao su tại TOCOM lúc 11 giờ 30 ngày 23/6/2017 (giờ Hà Nội)

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 23/6 giảm khoảng 1%

Yếu tố cơ bản

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 11 giảm 1,7 yên, hoặc 0,9%, xuống 187,8 yên/kg, sau khi chạm mức thấp nhất 186,4 yên/kg.

Tin tức thị trường

Giá dầu tăng ngày thứ năm (22/6), 1 ngày sau khi chạm mức thấp nhất 10 tháng, nhưng thị trường duy trì vững, do dư cung toàn cầu kéo dài, bất chấp OPEC cắt giảm sản lượng.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng nhẹ và đồng yên giảm.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 22/6

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá đóng cửa
17-Jul 171 171 165 169
17-Aug 165 166,1 165 166,6
17-Sep 170,4 170,4 163,5 164,1
17-Oct 170,1 170,1 164 164,7
17-Nov 166 166 164,3 164,3
17-Dec 168,4 168,4 164,5 165,1
18-Jan 166 166 166 167
18-Jun 173 173 171 171,3

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá đóng cửa
17-Jul 140,5 141,5 137 137,3
17-Aug 142,1 143 138,7 139,3
17-Sep 143,8 144,5 139,8 140,2
17-Oct 144,8 145,5 140,7 141,2
17-Nov 145,8 146,5 141,5 142,2
17-Dec 146,1 146,5 142 142,7
18-Jan 146,2 146,2 142,6 143,4
18-Feb 146,6 146,7 143,2 143,5
18-Mar 147,5 147,5 143,7 144
18-Apr 147,6 147,7 143,7 144,2
18-May 146,7 147,4 143,7 144,4
18-Jun 147,4 148 1144 144,6

Nguồn: VITIC/Reuters