Xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng trong 5 tháng đầu năm 2017

0
392
Advertisement

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 5/2017 ước đạt 60.957 tấn với giá trị khoảng 101,9 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.672 USD/tấn. So với tháng trước (4/2017), xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 18,7% về lượng, tăng 5,5% về giá trị với giá xuất khẩu bình quân giảm 209 USD/tấn (giảm 11,1%).

 Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 361.971 tấn với giá trị khoảng 708,5 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.957 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2016, xuất khẩu cao su thiên nhiên 5 tháng đầu năm tăng 1,1% về lượng, tăng 61,6% về giá trị, do giá tăng 59,8%.

Chủng loại cao su thiên nhiên xuất khẩu trong tháng 5/2017 nhiều nhất là cao su hỗn hợp (nhóm mã HS 400280 – Mixtures of natural and synthetic rubber) đạt 25.428 tấn, chiếm 41,7% về lượng (trong đó, hơn 99% xuất sang Trung Quốc), trị giá 41,8 triệu USD. Kế đến là cao su khối SVR 10 đạt 9.976 tấn (16,4%) tăng 92,2% về lượng so với tháng trước. SVR 3L đạt 8.783 tấn (14,4%), tăng 1,6% về lượng so với tháng trước.
Trong 5 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 221.179 tấn, chiếm 61,1% tổng lượng xuất khẩu (tăng 12% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 434,1 triệu USD (tăng 81,1% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là thị trường Malaysia 18.692 tấn, chiếm 5,2% (giảm 37,6%) và Hàn Quốc đạt 17.153 tấn, chiếm 4,7% tổng lượng xuất khẩu (tăng 48,1% so với cùng kỳ 2016).
Thị trường xuất khẩu cao su thiên nhiên trong 5 tháng đầu năm 2017 (% theo lượng)
Xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng trong 5 tháng đầu năm 2017 
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Danh Võ) từ nguồn Tổng cục Hải quan
Ghi chú: Số liệu thống kê sơ bộ chỉ để tham khảo. 
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Danh Võ)