Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 15/5/2017

0
2838
Advertisement

Ngày 15/5/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

1. Giá mua mủ nước (Tại vườn cây Tà Nốt, Tà Pét) 295 Đ/độ TSC
2. Giá mua mủ nước (Tại nhà máy) 300 Đ/độ TSC
3. Giá mua mủ tạp    
– Mủ chén, dây khô 13.700 Đồng/kg tươi
– Mủ chén, dây vừa 12.100 Đồng/kg tươi
– Mủ chén ướt 9.600 Đồng/kg tươi
– Mủ đông khô 12.500 Đồng/kg tươi
– Mủ đông vừa 11.100 Đồng/kg tươi
– Mủ đông ướt 10.000 Đồng/kg tươi
– Mủ tận thu 5.100 Đồng/kg tươi
– Giá mủ tạp tại Tà Nốt, Tà Pét 13.700 Đồng/kg tươi

– Các chính sách ưu đãi về giá thực hiện theo Thông báo số 1109/TB-CSLN ngày 14 tháng 11 năm2016 về việc ưu đãi khách hàng bán mủ cao su nguyên liệu.

– Việc phân loại, xác định hàm lượng mủ tạp căn cứ Thông báo số 436/TB-CSLN ngày 19/6/2012 của Công ty.

– Quy định chất lượng mủ thực hiện theo Thông báo số 1065/TB-CSLN ngày 01/11/2016

– Thông báo này được thực hiện kể từ 8 giờ 00 ngày 15/05/2017 và được thay đổi khi có thông báo giá thu mua mới.