Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 20-04-2017

0
11555
Advertisement

Ngày 20/4/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

1. Giá mua mủ nước (Tại vườn cây Tà Nốt, Tà Pét) 285 Đ/độ TSC
2. Giá mua mủ nước (Tại nhà máy) 290 Đ/độ TSC
3. Giá mua mủ tạp    
Mủ chén, dây khô 12.900 Đồng/kg tươi
Mủ chén, dây vừa 11.400 Đồng/kg tươi
Mủ chén ướt 9.000 Đồng/kg tươi
Mủ đông khô 11.800 Đồng/kg tươi
Mủ đông vừa 10.400 Đồng/kg tươi
Mủ đông ướt 9.400 Đồng/kg tươi
Mủ tận thu 4.800 Đồng/kg tươi
Giá mủ tạp tại Tà Nốt, Tà Pét 12.900 Đồng/kg tươi