Giá thu mua cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 13-4-2017

0
5121
Advertisement

Ngày 13/4/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

1. Giá mua mủ nước (Tại vườn cây Tà Nốt, Tà Pét) 325 Đ/độ TSC
2. Giá mua mủ nước (Tại nhà máy) 330 Đ/độ TSC
3. Giá mua mủ tạp    
– Mủ chén, dây khô 14.900 Đồng/kg tươi
– Mủ chén, dây vừa 13.200 Đồng/kg tươi
– Mủ chén ướt 10.400 Đồng/kg tươi
– Mủ đông khô 13.600 Đồng/kg tươi
– Mủ đông vừa 12.000 Đồng/kg tươi
– Mủ đông ướt 10.900 Đồng/kg tươi
– Mủ tận thu 5.500 Đồng/kg tươi
– Giá mủ tạp tại Tà Nốt, Tà Pét 14.900 Đồng/kg tươi

[embeddoc url=”https://thitruongcaosu.net/wp-content/uploads/2017/04/Giá-thu-mua-cao-su-tiểu-điền-của-Công-ty-cao-su-Lộc-Ninh-ngày-13-4-2017.pdf” viewer=”google”]