Giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 10/4/2017 của Công ty cao su Lộc Ninh

0
3233
Advertisement

Ngày 10/4/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

1. Giá mua mủ nước (Tại vườn cây Tà Nốt, Tà Pét) 345 Đ/độ TSC
2. Giá mua mủ nước (Tại nhà máy) 350 Đ/độ TSC
3. Giá mua mủ tạp    
– Mủ chén, dây khô 15.500 Đồng/kg
– Mủ chén, dây vừa 13.700 Đồng/kg
– Mủ chén ướt 10.800 Đồng/kg
– Mủ đông khô 14.100 Đồng/kg
– Mủ đông vừa 12.500 Đồng/kg
– Mủ đông ướt 11.300 Đồng/kg
– Mủ tận thu 5.700 Đồng/kg
– Giá mủ tạp tại Tà Nốt, Tà Pét 15.500 Đồng/kg