Cao su Tây Ninh đạt 29 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 1/2017

0
557
Advertisement

Theo báo cáo sơ kết tình hình sản xuất tháng 1 và phương hướng kế hoạch tháng 2/2017 của CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC), lợi nhuận thực hiện trong tháng 1 của Công ty ghi nhận hơn 29 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lợi nhuận khác (27 tỷ đồng), hoạt động sản xuất kinh doanh chính chỉ đóng góp 1.7 tỷ đồng.

Tổng sản lượng thu hoạch tháng 1/2017 đạt 977 tấn mủ, tương đương 11% kế hoạch năm. Sản lượng mủ khai thác hơn 813 tấn, mủ gia công gần 105 tấn. Trong tháng, TRC đã bán ra 540.5 tấn mủ, phần lớn là mủ khai thác (482 tấn).

Theo đó, với giá bán bình quân gần 41 triệu đồng/tấn, lợi nhuận thực hiện trong tháng 1 của Công ty ghi nhận hơn 29 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lợi nhuận khác (27 tỷ đồng), hoạt động sản xuất kinh doanh chính chỉ đóng góp 1.7 tỷ đồng.

Cao su Tây Ninh đạt 29 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 1/2017

Tổng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện tháng 1/2017 đạt gần 5 tỷ đồng, trong đó xây lắp hơn 913 triệu đồng và đầu tư tài chính dài hạn gần 4 tỷ đồng.

TRC dự kiến sản lượng khai thác trong tháng 2/2017 là 4% kế hoạch năm, đạt 355 tấn mủ. Tổng sản lượng chế biến ước đạt 650 tấn, cụ thể 500 tấn mủ khai thác và 150 tấn mủ gia công.

Sản lượng tiêu thụ tháng 2/2017 dự kiến ở mức 811 tấn, trong đó xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu 244 tấn, tiêu thụ nội địa 567 tấn./.