Giá bán mủ cao hơn nhưng Cao su Phước Hòa (PHR) đặt kế hoạch giảm doanh thu và lợi nhuận năm 2017

0
635

Năm 2017, Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu đạt khoảng 1.328 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận sau thuế trên 217 tỷ đồng.

Giá bán mủ cao hơn nhưng Cao su Phước Hòa (PHR) đặt kế hoạch giảm doanh thu và lợi nhuận năm 2017

Ngày 16/3 tới đây CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Trong dự thảo tài liệu trình ĐHCĐ lần này, HĐQT công ty đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, trình phương án phân chia lợi nhuận và chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kết thúc năm 2016, Cao su Phước Hòa khai thác được hơn 16.406 tấn mủ quy khô, hoàn thành kế hoạch được giao. Ngoài ra, công ty đã tổ chức tốt việc thu mua 14.424 tấn mủ từ vườn cây khoán, vườn cây tư nhân trên địa bàn, vượt 20% kế hoạch cả năm.

Về chế biến, trong năm đạt gần 29.924 tấn mủ thành phẩm, đồng thời lượng thành phẩm tiêu thụ được 30.894 tấn với giá bán bình quân 30,84 triệu đồng/tấn. Trong đó, sản lượng nội tiêu đạt 23.949 tấn, thu về hơn 727 tỷ đồng, xuất khẩu trực tiếp đạt gần 5.776 tấn, thu về 186,5 tỷ đồng, còn lại là hàng ủy thác xuất khẩu.

Kết quả, năm 2016, Cao su Phước Hòa đạt 1,356,7 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận sau thuế hơn 220 tỷ đồng. HĐQT công ty đề xuất chia 15% cổ tức bằng tiền cho cổ đông, tương ứng trích gần 118 tỷ đồng chia cho cổ đông.

Kế hoạch năm 2017 công ty đặt mục tiêu khai thác được 14.000 tấn mủ, thu mua 11.780 tấn. Sản lượng mủ tiêu thụ trong năm ước đạt 25.780 tấn, giá bán thành phẩm cao su bình quân 35,69 triệu đồng/tấn, cao hơn năm 2016. Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 1.328 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 217 tỷ đồng, xấp xỉ bằng lợi nhuận đạt được năm 2016. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 15%.

Mai Nguyễn

Theo InfoNet/PHR

Loading...