Năm 2017 cao su Đồng Nai phải đảm bảo tăng trưởng 10%

0
469
Advertisement
TCty Cao su Đồng Nai (TCT) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017.

Năm 2017 cao su Đồng Nai phải đảm bảo tăng trưởng 10%TCT là đơn vị quản lý đất nông nghiệp lớn, chỉ tính riêng DT cao su khai thác có hơn 18 ngàn ha. Mặc dù vậy, trăn trở lớn nhất của TCT hiện nay vẫn là hiệu quả sử dụng đất chưa cao. Tuy nhiên, các chỉ tiêu năm qua đều đạt và vượt.

Cụ thể, khai thác 24.316 tấn, NS 1,6 tấn/ha, tiêu thụ 30.252 tấn, tổng doanh thu 1.297 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 313,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 6,6 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2017, TCT xây dựng kế hoạch khai thác 24.200 tấn, thu mua 3.400 tấn, tổng doanh thu 1.382 tỷ đồng, tổng lợi nhuận 324 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 93 tỷ đồng. Nhằm đạt được kết quả tốt, ngoài việc trồng và chế biến, kinh doanh cao su, TCT còn đẩy mạnh phát triển các ngành nghề phụ như SX hàng hóa từ mủ, gỗ cao su, kinh doanh hạ tầng KCN trên đất cao su.

Tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Thuận, TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, yêu cầu: “Năm nay, TCty Cao su Đồng Nai phải đảm bảo tăng trưởng tối thiểu 10%, đưa TCT trở thành một trong những đơn vị hàng đầu của ngành và đây là nhiệm vụ bắt buộc”.