Trang chủ Giá cao su thế giới Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 22/2/2017

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 22/2/2017

0
121

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 22/2/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit:RMB/mt
Type Region Market price Change Remarks
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China)  18,600-18,800 -700
Zhejiang (East China)  18,800-19,000 -500
Shanghai (East China)  18,700-18,800 -600
Tianjin (North China)  18,600-18,900 -600
Yunnan (Southwest China)  19,500-19,800 -200
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China)  18,700-18,800 -600
SCR10 Yunnan (Southwest China)  18,400-18,500 -150
Shanghai (East China)  18,700 -200
Thai RSS3 Shanghai (East China)  20,000 -750
Shandong (North China)  20,000-20,100 -650
STR20 composite Qingdao Bonded Zone  18,600-18,800 -300 with 18% VAT included
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone  18,600-18,800 -200 with 18% VAT included
SVR3L Hengshui (North China)  17,700-17,800 -400 with 18% VAT included
Shanghai (East China)  18,200 -300
Shandong (North China)  17,600-17,700 -350 no tax
Zhejiang (East China)  18,100-18,300 -250 with 18% VAT included
Guangdong (South China)  18,300-18,400 -150 no tax
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3  2,710-2,730 -5
STR20  2,310-2,320 -10
STR20 composite  2,350-2,390 0
Malaysia SMR20  2,300-2,310 -15
SMR20 composite  2,320-2,360 -15
Indonesia SIR20  2,230-2,250 -10
SIR20 composite  2,280-2,300 -10
Vietnam SVR3L  2,270 -60
SVR10  2,200 +30
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3  2,650-2,680 -25
STR20  2,270-2,300 -15
STR20 composite  2,310 -20
Malaysia SMR20  2,260-2,280 -20
SMR20 composite 2,310 -20
Indonesia SIR20  2,180-2,190 -5
  • Nguồn: sci99.com

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN