Triển vọng giá cao su tăng, TRC đặt mục tiêu tăng trưởng

0
396
Advertisement

Dự kiến cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2017, Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC) sẽ họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như sản lượng khai thác đạt 8.800 tấn mủ cao su, lượng cao su chế biến ước đạt 11.800 tấn và tiêu thụ được 10.960 tấn.

Triển vọng giá cao su tăng, TRC đặt mục tiêu tăng trưởng

Theo đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt trên 107,3 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với kế hoạch của năm 2016 và tăng khoảng 15% so với mức thực hiện trong năm 2016.

Cũng theo TRC, dự kiến trong năm 2017, giá bán mủ khai thác bình quân 35 triệu đồng/tấn và giá bán mủ thu mua bình quân 36,5 triệu đồng/tấn. Triển vọng giá cao su được nhiều doanh nghiệp trong ngành kỳ vọng tiếp tục cải thiện trong năm 2017, khi kinh tế thế giới dần phục hồi, chủ yếu dựa vào các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển.

Được biết, trong năm 2016, TRC đạt trên 401 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng hơn 40 tỷ đồng so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế ước đạt 77,43 tỷ đồng.

Trong năm 2016, giá thành khai thác mủ bình quân 27,45 triệu đồng/tấn, trong khi giá bán mủ bình quân 30,95 triệu đồng/tấn; giá thu mua mủ bình quân 32,54 triệu đồng/tấn trong khi giá bán mủ thu mua bình quân 32,71 triệu đồng /tháng.

Hoàng Anh