Giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 21/02/2017 của Công ty cao su Lộc Ninh

0
2412
Advertisement

Ngày 21/2/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

1. Giá mua mủ nước (Tại vườn cây Tà Nôt, Tà Pét) 425 Đ/độ TSC
2. Giá mua mủ nước (Tại nhà máy) 430 Đ/độ TSC
3. Giá mua mủ tạp    
– Mủ chén, dây khô 17.400 Đồng/kg tươi
– Mủ chén, dây vừa 15.400 Đồng/kg tươi
– Mủ chén ướt 12.100 Đồng/kg tươi
– Mủ đông khô 15.800 Đồng/kg tươi
– Mủ đông vừa 14.000 Đồng/kg tươi
– Mủ đông ướt 12.700 Đồng/kg tươi
– Mủ tận thu 6.400 Đồng/kg tươi
– Giá mủ tạp tại Tà Nốt, Tà Pét 17.400 Đồng/kg tươi

[embeddoc url=”https://thitruongcaosu.net/wp-content/uploads/2017/02/Giá-thu-mua-mủ-cao-su-tiểu-điền-ngày-14-02-2017-của-Công-ty-cao-su-Lộc-Ninh.pdf” viewer=”google”]