Giá sàn cao su thị trường VRG lần thứ 6 (ngày 24/01/2017)

0
1241
Advertisement

Giá sàn cao su thị trường VRG lần thứ 6 (ngày 24/01/2017)

Chủng Loại FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,425 53,100,000  –  –
SVR CV60 2,415 52,900,000  –  –
SVR L 2,375 52,000,000  –  –
SVR 3L 2,365 51,800,000 16,500 16,700
SVR 5 2,335 51,200,000 16,300 16,500
SVR 10 2,205 48,200,000 15,400 15,600
SVR 20 2,195 48,000,000 15,300 15,500
RSS 1 2,525 55,400,000  –  –
RSS 3 2,495 54,700,000 17,400 17,600
Skim Block  – 29,700,000  –  –

Đơn vị giá Bán: triệu đồng/tấn