Các CTCS chủ động quyết định ngưng cạo mủ

0
637
Advertisement

VRG vừa có công văn gửi các CTCS thành viên chỉ đạo về việc ngưng cạo mủ do rụng lá sinh lý và phòng chống cháy trên vườn cây kinh doanh.

Các CTCS chủ động quyết định ngưng cạo mủ

VRG chỉ đạo các CTCS chú trọng công tác phòng chống cháy

Theo đó, căn cứ tình hình thời tiết vẫn có mưa trong tháng 2/2017 và trạng thái của tán lá trên vườn cây kinh doanh, có thể rụng lá bán phần theo vùng sinh thái. Nhằm đảm bảo vẫn thu hoạch mủ đúng tiềm năng nhưng không ảnh hưởng đến trạng thái sinh lý của vườn cây, VRG yêu cầu các CTCS chủ động quyết định thời điểm ngưng cạo trên vườn cây kinh doanh. Đối với vườn cây cạo tận thu, chuẩn bị tái canh trong năm nay, có thể tiếp tục cạo mủ với điều kiện sản lượng có hiệu quả.

Triển khai công tác phòng chống cháy, phân công gác trực lô trong những tháng đầu mùa khô. Tuyệt đối không để xảy ra cháy lô gây thiệt hại lớn.

N.P