Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ sớm cổ phần hóa công ty mẹ

0
523
Advertisement

Một trong những khó khăn lớn nhất trong việc cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam liên quan đến diện tích đất nông lâm nghiệp. 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ sớm cổ phần hóa công ty mẹ

Theo Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, đến nay, việc thẩm định, phê duyệt các phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp tại 49 đơn vị đã cơ bản hoàn thành; trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Giấy, Tổng công ty Cà phê.

Cụ thể, theo phương án sắp xếp tổng thể của các đơn vị đã được thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp thuộc các đơn vị này quản lý là 2.383.611,87 ha (tổng diện tích đất của tất cả các công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý khoảng 2.389.812,7 ha); trong đó, sẽ tiếp tục giữ lại để sản xuất – kinh doanh 1.938.337,80 ha và giao về địa phương quản lý 452.055,37 ha.

Năm 2016, cả nước đã cổ phần hóa 52 doanh nghiệp nhà nước và 3 đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tổng công ty Lương thực miền Nam và 17 địa phương. Ngoài ra, đã thực hiện sắp xếp theo các hình thức khác đối với 12 doanh nghiệp (giải thể 10 doanh nghiệp, phá sản 1 doanh nghiệp, bán 1 doanh nghiệp).

Tháng 1/2017, cả nước chưa thực hiện sắp xếp được doanh nghiệp nào.

Anh Việt