Giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 13/12/2016 của Công ty Cao su Lộc Ninh

0
1523
Advertisement

Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

1. Giá mua mủ nưóc (Tại vuờn cây Tà Nốt, Tà Pét) 345 Đ/độ TSC
2. Giá mua mủ nước (Tại nhà máy) 350 Đ/độ TSC
3. Giá mua mủ tạp
– Mủ chén, dây khô 14.300 Đồng/kg tươi
– Mủ chén, dây vừa 12.600 Đồng/kg tươi
– Mủ chén ướt 10.000 Đồng/kg tươi
– Mủ đông khô 13.000 Đồng/kg tươi
– Mủ đông vừa 11.500 Đồng/kg tươi
– Mủ đông ướt 10.400 Đồng/kg tươi
– Mủ tận thu 5.300 Đồng/kg tươi
– Giá mủ tạp tại Tà Nốt, Tà I 14.300 Đồng/kg tươi

[embeddoc url=”https://thitruongcaosu.net/wp-content/uploads/2016/12/Giá-thu-mua-mủ-cao-su-tiểu-điền-ngày-13-12-2016-của-Công-ty-Cao-su-Lộc-Ninh.pdf” viewer=”google”]