Giá cao su trong nước ngày 13/12/2016

0
1535
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 45700 Quảng Bình – Bố Trạch +1300
Cao su SVR3L 45700 Quảng Trị – Vĩnh Linh +1300
Cao su SVR3L 45700 Đắk Nông – Đắk Mil +1300
Cao su SVR3L 45700 Đắk Lắk – Buôn Đôn +1300
Cao su SVR3L 45700 Kon Tum – TP.Kon Tum +1300
Cao su SVR3L 45700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +1300
Cao su SVR3L 45700 Bình Dương – Bến Cát +1300
Cao su SVR3L 45700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +1300
Cao su SVR3L 45700 Bình Phước – Lộc Ninh +1300
Cao su SVR3L 45700 Gia Lai – TP.Pleiku +1300
Cao su SVR10 43300 Quảng Bình – Bố Trạch +1200
Cao su SVR10 43300 Quảng Trị – Vĩnh Linh +1200
Cao su SVR10 43300 Đắk Nông – Đắk Mil +1200
Cao su SVR10 43300 Đắk Lắk – Buôn Đôn +1200
Cao su SVR10 43300 Kon Tum – TP.Kon Tum +1200
Cao su SVR10 43300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +1200
Cao su SVR10 43300 Bình Dương – Bến Cát +1200
Cao su SVR10 43300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +1200
Loading...